Łukasz Pałka
CHIRURG NACZYNIOWY

WROCŁAW

konsultacje
USG Doppler
skleroterapia
EVLT

ZIELONA GÓRA

konsultacje 
USG Doppler

KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ