TĘTNICE

Udrożnienia
Pomosty naczyniowe - żylne, protezy
Angioplastyka
Angioplastyka balonowa
Angioplastyka z implantacją stentu
Przetoki tętniczo - żylne

AORTA

Tętniaki aorty - EVAR, TEVAR
Protezy naczyniowe
CERAB

ŻYŁY

Operacje żylaków
Flebografia
Angioplastyka żylna