Wizytę można umówić:
1. dzwoniąc do rejestracji ProkardioKlinika WiśniowaVenomedica
2. przez portal znanylekarz.pl (proszę wybrać odpowiedni ADRES: Venomedica lub ProKardio)
3. przez formularz: UMÓW WIZYTĘ