Wizytę można umówić:
1. dzwoniąc do rejestracji ProkardioKlinika WiśniowaVenomedica
2. przez portal znanylekarz.pl (bardzo ważne: proszę wybrać odpowiedni ADRES)